Reference

prof. MUDr. Anton Gerinec, Ph.D. –
Prínos videorefraktora Plusoptix pre Detskú oftalmológiu

Klinika detskej oftalmológie NÚDCH-LFUK v Bratislave začala používať videorefraktor Plusoptix v roku 2007 a nový model máme od roku 2016. Používame stále oba modely a 13-ročný prístroj nám stále funguje.

Principiálne ide o skríningovú metódu neinvazívneho vyšetrenie detského zraku, kde zisťujeme nasledovné ukazovatele alebo anomálie:
– refrakciu – všetky formy i astigmatismus
– amblyopiu – i bez strabizmu
– postavenie očí – strabizmus

Výhoda metódy:
– rýchlosť – behom 30 sekúnd je výsledok
– neinvazívnosť (i bez cykloplégie a mydriázy)
– bezkontaktnosť – dieťa pohodlne sedí matke na kolenách
– pohodlnosť – dieťa sa upúta rôznymi atrakciami (zvukový signál, vzhľad prístroja)
– binokulárnosť – simultánne – veľká výhoda
– nízky vek – štandardne od 6 mesiacov aj skôr
– jednoduchá obsluha

Za hlavnú výhodu vyšetrenia pokladám rýchle a včasné odhalenie refrakčnej chyby, ktorá ak sa nekoriguje, môže viesť k strabizmu a amblyopii. Pri jej včasnom zistení a korekcii podľa mojich dlhoročných skúseností predídeme strabizmu.

Presnosť a spoľahlivosť merania je vysoká, zvlášť si cením cylindrické dioptrie. Iné metódy zaberú viacej času. Pre dobré a rýchle výsledky a nevyhnutnosť skríningu zraku malých detí by bolo prínosné testovať Plusoptixom celú detskú populáciu (cca 55 000 detí po jednom roku života) Slovenska, ale túto myšlienku zatial Ministerstvo zdravotníctva finančne nepodporilo. Teraz sa skríning vykonáva na Slovensku nie systémovo a nie celoplošne podľa mojich predstáv a keď sa súčasná situácia stabilizuje, je potrebné obnoviť iniciatívu celoplošného testovania detského zraku.

S metódou vyšetrenia prístrojom Plusoptix máme dlhoročné výborné skúsenosti a ako skríningovú metódu, ktorú často netreba nahrádzať inou, ho vrele odporúčam rôznym zdravotníckym inštitúciam, avšak za podmienky zaškolenia vyšetrujúceho.

V Bratislave dňa 10. 12. 2020

prof. MUDr. Anton Gerinec, Ph.D., Klinika detskej oftalmológie LFUK – NÚDCH