O přístroji Plusoptix – řada A

Společnost Plusoptix vyvíjí přístroje na screening zraku dětí od roku 2003. Tyto přístroje značně usnadňují screening a vstupní vyšetření zraku batolat, dětí a nespolupracujících pacientů. Během vteřiny jsou změřeny obě oči zároveň či samostatně a bez nutnosti rozkapání.

Princip měření přístrojem Plusoptix je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici. Na sítnici vzniká z odraženého světla specifický světelný obrazec daný typem refrakční vady. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny hodnoty sférické refrakce.

Měření

Sférický rozsah -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
Cylindrický rozsah -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
Velikost zorniček a jejich vzdálenost 3.0 – 8. 0 mm v přírůstcích 0,1 mm
Čas měření 0,5 – 1 vteřina
Vzdálenost pro měření 1 metr (+/- 5 cm)
Fixační podnět speciální zvuk
Symetrie rohovkových odrazů (strabismus)  

Screeningový přístroj Plusoptix A16 a Plusoptix A12 zprostředkovávají identickou kvalitu měření. Optický systém, počítačová deska a měřící algoritmus je stejný pro oba přístroje. Zatímco přístroj Plusoptix A12 je zcela přenosný (mobilní varianta), k PlusoptixA16 je potřeba stálé zapojení do elektrické sítě a  klávesnice (stacionární varianta). Oba přístroje vyhovují náročným požadavkům očních profesionálů, kteří pracují s dětmi.

• Neinvazivní měření ze vzdálenosti 1 metru.
• Obě oči jsou změřeny zároveň během 1 vteřiny. Přístroj umožňuje i monokulární měření.
• Děti je možné změřit už od 6 měsíců.
• Měření s přístrojem zvládne i vyškolená zdravotní sestra.
• Měření lze provést i přes brýle.
• Řada A přístroje Plusoptix je určena výhradně pro oční specialisty.

Na trhu jsou dostupné 2 varianty přístroje s těmito parametry:

Doporučený postup

V následujícím odkazu najdete doporučení, jak by se správně mělo postupovat při vyšetření přístrojem Plusoptix:

Doporučený postup Plusoptix

Toto doporučení vzniklo na základě dohody odborných společností: České společnosti dětské oftalmologie a strabologie, České společnosti ortoptistek, České kontaktologické společnosti, Asociace zrakových terapeutů a Společenstva Českých optiků a optometristů a se souhlasem České oftalmologické společnosti.

Výsledný certifikát

Vzhledem k tomu, že přístroje Plusoptix řady A, jsou určeny pouze pro oční lékaře a oftalmology, je výsledný certifikát z tohoto přístroje jiný, než u přístrojů Plusoptix řady S, který je určen především pro pediatry.

Výsledek vyšetření – report z Plusoptix A12

graf

Pro více informací nás kontaktujte na info@videris.cz.

Česko

Slovensko

Videris s.r.o.

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103082.

Slovensko

mail_icon.png

info@videris.cz

Videris Slovensko s.r.o.

Společnost je vedena u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60908/B