O Plusoptixu

O přístroji Plusoptix

Plusoptix je screeningový přístroj (videoretinoskop) určený především pro použití u batolat a děti. Jeho konstrukce a funkce je podobná videokameře. Přístroj pomáhá efektivně zachytit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Přístroj Plusoptix dokáže zachytit oční vady, které mají bez včasné léčby trvalé následky. Plusoptix je celosvětově uznávaným screeningovým přístrojem. V ČR se zavádí systém screeningových testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění na doporučení lékaře pediatra od 1. 1. 2021.

Důležité charakteristiky:

  • binokulární měření – obě oči jsou měřeny současně;
  • ne-invazivní měření – k změření není potřeba aplikovat oční kapky (cykloplegie);
  • bezkontaktní zaměření – dítě uvolněně sedí na klíně jednoho z rodičů a měření je prováděno ze vzdálenosti 1 m;
  • rychlost měření – měření trvá řádově vteřiny, v některých případech i méně než jednu vteřinu; výstupem jsou hodnoty refrakce ve sféře, cylindru a osy, rozměr zornic, měření interpupilární vzdálenosti, změření odchylky pohledu v reálném čase;
  • zvukové a světelné efekty upoutají dětskou pozornost

2 řady přístrojů:

Řada S

Plusoptix řady S je screeningový přístroj zraku pro pediatry a ortoptisty.

Řada A

Plusoptix řady A je autorefraktor pro oční specialisty (oftalmology).

Doporučený postup:

V následujícím odkazu najdete doporučení, jak by se správně mělo postupovat při vyšetření přístrojem Plusoptix:

Toto doporučení vzniklo na základě dohody odborných společností: České společnosti dětské oftalmologie a strabologie, České společnosti ortoptistek, České kontaktologické společnosti, Asociace zrakových terapeutů a Společenstva Českých optiků a optometristů a se souhlasem České oftalmologické společnosti.

Výstup měření:

Report z přístroje Plusoptix A12 pro očního lékaře

Report z přístroje Plusoptix S – Výsledek Vyšetřit podrobněji

Report z přístroje Plusoptix S – Výsledek V pořádku