Pro rodiče

Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady oka (ametropie), měl by být zrak dítěte změřen mezi 6. a 12. měsícem věku. Ametropie představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce.

Pro měření zraku takto malých dětí je přístroj Plusoptix skvělou a jedinečnou volbou.

Screeningový test přístrojem Plusoptix je zařazen do preventivních programů těchto pojišťoven:

zpmvcr_logoczpz_office_barvy

Více informací o možnosti proplacení očního testu Plusoptixem naleznete po kliknutí na logo pojišťovny.

Screening zraku dětí může probíhat v těchto krocích či variantách:

 • Přístroj Plusoptix má přímo Váš pediatr a ten Vaše dítě otestuje. Pokud je výsledek vyšetření „Vyšetřit podrobněji“, odešle Vás pediatr k očnímu lékaři k podrobnějšímu vyšetření.
 • Pediatr může také kontrolovat zrak Vašeho dítěte pouze pomocí oční tabule a dozná-li názoru potřeby vyšetření přístrojem Plusoptix, odešle Vás na vyšetření do ortoptiky. Výsledek vyšetření ortoptistou je buď „V pořádku“ či „Vyšetřit podrobněji“. V druhém případě jste odesláni na podrobnější vyšetření s dítětem ještě k očnímu lékaři.
 • Screening přístrojem Plusoptix provádí i některé optiky a zrakoví terapeuti.
 • V mateřských školách, kde probíhá obvykle pomocí přístroje Plusoptix. Tento plošný screening většinou provádí ortoptist/ka. Výsledek vyšetření je buď „V pořádku“ či „Vyšetřit podrobněji“. V druhém případě byste měli jít s dítětem ještě k očnímu lékaři na podrobnější vyšetření.

Bez doporučení od pediatra je úhrada screeningového testu přístrojem Plusoptix zařazena do preventivních programů výše uvedených pojišťoven.

Vyšetření zraku ortoptistou přístrojem Plusoptix na doporučení pediatra je od 1. 1. 2021 hrazeno plně zdravotní pojišťovnou.

Jak se děti učí vidět?

Proces vidění lze rozdělit na dvě části, a sice přijetí obrazu očima a přenos obrazu do zrakového centra v mozku. Souhru mezi očima a mozkem musí novorozenci nacvičit, aby správně fungovalo nervové spojení mezi očima, zrakovým centrem a oční motorikou. Z tohoto důvodu je první rok dítěte nejdůležitější pro správný vývoj binokulárního vidění – tedy vidění oběma očima. Výskyt očního onemocnění v tomto věku vede k nenapravitelným chybám ve vývoji vidění. Oči a mozek nejsou správně secvičeny a dítě nikdy nedosáhne optimálních zrakových schopností, což vede ke slabozrakosti nebo tupozrakosti. Tupozrakost je zhoršení zrakové ostrosti jednoho oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady.

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se může dlouhou dobu vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Normální vyšetření zraku lze provést teprve ve chvíli, kdy dítě umí mluvit. Tato vyšetření navíc nemusí refrakční vady spolehlivě odhalit.

Diagnóza tupozrakosti tak rodiče mnohdy překvapí až při zahájení školní docházky, kdy je již pravděpodobnost na nápravu velmi malá.

Plusoptix je určený k preventivnímu screeningovému vyšetření, záchytu refrakčních vad u dětí v rizikovém období, tj. ve věku od 6 měsíců do 3 let.

Měření Plusoptixem je:

 • Rychlé (cca 1 vteřina).
 • Binokulární (měří obě oči zároveň).
 • Neinvazivní – není potřeba aplikovat oční kapky.
 • Bezkontaktní – dítě uvolněně sedí na klíně jednoho z rodičů a měření je prováděno ze vzdálenosti 1 m.
 • Zvukové a světelné efekty přístroje upoutají dětskou pozornost.

Jak se připravit na měření Plusoptixem?

Krátké představení veselou formou aneb možný postup při měření.

Pokud není tupozrakost léčena včas:

 • Vzniká závažný zrakový problém.
 • Je narušeno prostorové vidění Vašeho dítěte.
 • Dítě nebude moci používat 3D technologie.
 • Vaše dítě nebude moci řídit auto nebo pilotovat letadlo.
 • Vaše dítě bude mít jen jedno oko, na které vidí, což zvyšuje riziko slepoty v případě úrazu či onemocnění.

Přístroj Plusoptix je jediným přístrojem v České republice, který má doporučený postup, který vznikl na základě dohody odborných společností: České společnosti dětské oftalmologie a strabologie, České společnosti ortoptistek, České kontaktologické společnosti, Asociace zrakových terapeutů a Společenstva Českých optiků a optometristů a se souhlasem České oftalmologické společnosti.

Výsledný certifikát

Po vyšetření Vám bude vytisknuto potvrzení o vyšetření nebo certifikát. Na něm vidíte, zda jsou oči Vašich dětí v pořádku nebo, pokud je tam uvedeno „Vyšetřit podrobněji“, byste měli s dítětem navštívit ještě očního lékaře, který dítě vyšetří a potvrdí nebo vyloučí možnou oční vadu.

Certifikát Vyšetřit podrobněji

Certifikát V pořádku

Report z přístroje A12 pro lékaře