Informace pro rodiče

Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady oka (ametropie), měl by být zrak dítěte změřen optimálně v 10 až 12 měsíci věku. Ametropie představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce.

Pro měření zraku takto malých dětí je přístroj Plusoptix skvělou a jedinečnou volbou.

 

Jak probíhá screening?

Screening zraku dětí může probíhat v těchto krocích či variantách:

  • Přístroj Plusoptix má přímo Váš pediatr nebo oftalmolog a ten Vaše dítě otestuje. Od 1. 1. 2022 je vyšetření přístrojem Plusoptix v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost hrazeno pojišťovnou. První vyšetření by mělo být provedeno v období mezi 6 až 12 měsícem (optimálně v rozmezí 10-12 měsíce) s kontrolním vyšetřením za 6 měsíců, tj. zpravidla do osmnáctého měsíce věku. V případě pozitivního nálezu je dítě odesláno k odbornému vyšetření (dle místní dostupnosti ortoptista, zrakový terapeut, oční lékař). Součástí doporučení k odbornému vyšetření je i vytištěný nález měření (certifikát). 
    Vyšetření je prováděno 2x za život v případě negativní rodinné anamnézy. Při pozitivní rodinné anamnéze závažných očních vad (amblyopie, strabismus, hypermetropie, myopie, astigmatismus a jiné vrozené oční vady) se test opakuje ve 2 a ve 3 letech věku dítěte, maximálně 4x za život
  • Pediatr může také kontrolovat zrak Vašeho dítěte pouze pomocí oční tabule a dozná-li názoru potřeby vyšetření přístrojem Plusoptix, odešle Vás na vyšetření do ortoptiky. Výsledek vyšetření ortoptistou je buď „V pořádku“ či „Vyšetřit podrobněji“. V druhém případě jste odesláni na podrobnější vyšetření s dítětem ještě k očnímu lékaři.
  • Screening přístrojem Plusoptix provádí i některé optiky a zrakoví terapeuti.
  • V mateřských školách, kde obvykle měření s pomocí přístroje Plusoptix by každé vyšetřené dítě mělo dostat certifikát s vyhodnocením nebo písemnou zprávu.  V případě výsledku “Vyšetřit podrobněji” byste měli jít s dítětem ještě k očnímu lékaři na podrobnější vyšetření.
  • Bez doporučení od pediatra je úhrada screeningového testu přístrojem Plusoptix zařazena do preventivních programů pojišťoven.

Jak se děti učí vidět?

Proces vidění lze rozdělit na dvě části, a sice přijetí obrazu očima a přenos obrazu do zrakového centra v mozku. Souhru mezi očima a mozkem musí novorozenci nacvičit, aby správně fungovalo nervové spojení mezi očima, zrakovým centrem a oční motorikou. Z tohoto důvodu je první rok dítěte nejdůležitější pro správný vývoj binokulárního vidění – tedy vidění oběma očima. Výskyt očního onemocnění v tomto věku vede k nenapravitelným chybám ve vývoji vidění. Oči a mozek nejsou správně secvičeny a dítě nikdy nedosáhne optimálních zrakových schopností, což vede ke slabozrakosti nebo tupozrakosti. Tupozrakost je zhoršení zrakové ostrosti jednoho oka, které je způsobené nedostatečnou zrakovou stimulací v kritickém období vývoje vidění, obvykle bez na první pohled zřetelné oční vady.

Česko

Slovensko

Videris s.r.o.

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103082.

Slovensko

mail_icon.png

info@videris.cz

Videris Slovensko s.r.o.

Společnost je vedena u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60908/B