Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady oka (ametropie), měl by být zrak dítěte změřen mezi 6. a 12. měsícem věku. Ametropie představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce.

O přístroji Plusoptix – řada S

Plusoptix je screeningový přístroj určený především pro použití u batolat a dětí. Jeho konstrukce a funkce je podobná videokameře. Přístroj (řada S) pomáhá pediatrům a ortoptikům při screeningu amblyopie (tupozrakosti) a refrakčních vad.

 • Pouze včasné odhalení některé z příčin poruch vývoje vidění dává dítěti naději na účinnou léčbu.
 • Na řadu očních chorob se přijde až po nástupu do 1. třídy, kdy je na léčbu pozdě a děti si nesou následky celý život.
 • S Plusoptixem změříte i nespolupracující děti a nezanedbáte tak podstatnou oční vadu, která by mohla mít pro Vašeho pacienta závažné následky na celý život.
 • Jediný přístroj na screening zraku dětí s Doporučeným postupem v České republice.

Důležité charakteristiky:

 • binokulární měření – obě oči jsou měřeny současně
 • ne-invazivní měření – k změření není potřeba aplikovat oční kapky (cykloplegie)
 • bezkontaktní zaměření – dítě uvolněně sedí na klíně jednoho z rodičů a měření je prováděno ze vzdálenosti 1 m
 • rychlost měření – měření trvá řádově vteřiny, v některých případech i méně než 1 vteřinu; výstupem jsou hodnoty refrakce ve sféře, cylindru a osy, rozměr zornic, měření interpupilární vzdálenosti, měří pohledový směr v reálném čase
 • tupozrakostí trpí v Česku asi 6 % populace, procento pozdních záchytů je v Česku v porovnání s okolními zeměmi vysoké
 • přístroj Plusoptix dokáže zachytit oční vady, které mají bez včasné léčby trvalé následky
 • Plusoptix je celosvětově uznávaným screeningovým přístrojem
 • zvukové a světelné efekty upoutají dětskou pozornost

Plusoptix S16 a S12 – přístroj pro pediatry

Pořízení přístroje Plusoptix řady S:

 1. Zakoupení přístroje
 2. Dlouhodobá výpůjčka: Přístroj máte v dlouhodobém pronájmu a kupujete si měřící kredity (1 úspěšné měření = 1 kredit). Tato možnost je dostupná pro modely S12 a S16.
Dostupné jsou 2 modely:

Plusoptix S16

K Plusoptixu S16 je potřeba připojení k elektrické síti a  klávesnice. Plusoptix S16 je stacionární verze přístroje.Plusoptix S12

 Plusoptix S12 je mobilní verze přístroje.

Princip měření

Princip přístroje Plusoptix je založen na excentrické fotoskiaskopii. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici. Z odraženého světla vzniká na sítnici podle stupně refrakční vady specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce. Měření je opakováno ve třech meridiánech, aby mohla být případně určena také cylindrická oční vada. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je okem zcela nerozeznatelná.

 Měření

Sférický rozsah -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
Cylindrický rozsah -7 až +5 dioptrií s krokem 0,25 dioptrie
Velikost zorniček 3.0 – 8. 0 mm v přírůstcích 0,1 mm
Čas měření 0,5 – 1 vteřina
Vzdálenost pro měření 1 metr (+/- 5 cm)
Fixační podnět speciální zvuk

Doporučený postup

V následujícím odkazu najdete doporučení, jak by se správně mělo postupovat při vyšetření zraku přístrojem Plusoptix:

Doporučený postup Plusoptix

Toto doporučení vzniklo na základě dohody odborných společností: České společnosti dětské oftalmologie a strabologie, České společnosti ortoptistek, České kontaktologické společnosti, Asociace zrakových terapeutů a Společenstva Českých optiků a optometristů a se souhlasem České oftalmologické společnosti.

V následujícím odkazu najdete manuál pro preventivní prohlídky zraku pro pediatry:

Manuál pro preventivní prohlídky zraku pro pediatry

Certifikát – potvrzení o vyšetření

Po vyšetření je třeba vytisknout a odevzdat rodičům “Potvrzení o vyšetření/Certifikát”, kde je uvedeno, zda jsou oči jejich dětí v pořádku nebo pokud certifikát ukazuje “Vyšetřit podrobněji”, je třeba rodičům vysvětlit další postup a odeslat je k očnímu specialistovi.

Certifikát – Výsledek V pořádku

Certifikát – Výsledek Vyšetřit podrobněji

Pro více informací nás kontaktujte na info@videris.cz.

Česko

Slovensko

Videris s.r.o.

Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103082.

Slovensko

mail_icon.png

info@videris.cz

Videris Slovensko s.r.o.

Společnost je vedena u Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 60908/B