FAQ

Jak se děti učí vidět?

Proces vidění lze rozdělit na dvě části a sice přijetí obrazu očima a přenos obrazu do zrakového centra v mozku. Souhru mezi očima a mozkem musí novorozenci nacvičit, aby správně fungovalo nervové spojení mezi očima, zrakovým centrem a oční motorikou. Z tohoto důvodu je první rok dítěte nejdůležitější pro správný vývoj binokulárního vidění – tedy vidění oběma očima. Výskyt očního onemocnění v tomto věku vede k nenapravitelným chybám v tomto vývoji. Oči a mozek nejsou správně nacvičeny a dítě nikdy nedosáhne optimálních zrakových schopností, což vede ke slabozrakosti nebo tupozrakosti (amblyopii).

Proč nestačí běžné vyšetření zraku?

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a postižení se dlouhou dobu muže vyvíjet zcela bez příznaků, zvláště u malých dětí, kde nelze ve snaze o přesné vyšetření počítat s jejich spoluprací. Normální vyšetření zraku lze provést teprve ve chvíli, kdy dítě umí mluvit. Tato vyšetření navíc nemusí refrakční vady spolehlivé odhalit.

Diagnóza tupozrakosti tak rodiče mnohdy překvapí až při zahájení školní docházky, kdy je již pravděpodobnost na nápravu velmi malá. Čím dříve je oční vada zjištěna a léčena, tím je větší pravděpodobnost úspěšného vyléčení.

Má moje dítě oční vadu?

Tuto otázku může zodpovědět preventivní oční vyšetření. V ČR trpí skoro každé dvanácté dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadou. Tento vysoký podíl není podivuhodný, protože ve srovnání s jinými onemocněními nemá onemocnění zraku žádné vnější pozorovatelné příznaky.

Pokud si chcete být jistí, že se zrak vašeho dítěte vyvíjí správně, využijte možnosti screeningového testu přístrojem Plusoptix od 6. měsíce věku dítěte.

Všimne si moje dítě, že má oční vadu?

Děti samy nemohou zpozorovat svoji oční vadu, protože jsou zvyklé pozorovat svět svýma očima a nemají žádnou možnost srovnání.

Co mohu dělat?

Promluvte s vaším pediatrem. Ten bude umět individuálně poradit a může také provést toto preventivní oční vyšetření.

K čemu slouží preventivní oční vyšetření?

Preventivní oční vyšetření slouží ke včasnému zjištění oční vady. Pokud není oční vada zjištěna a léčena již v prvním roce dítěte, může vést k trvalé slabozrakosti. Slabozrakost nelze dostatečně korigovat ani brýlemi, ani jinými zrakovými pomůckami a může vést k tupozrakosti (amblyopii).

Kdy je vhodné provést preventivní oční vyšetření?

Principiálně by mělo být oční vyšetření prováděno pravidelně u všech dětí, které ještě nebyly vyšetřeny očním lékařem. První vyšetření by mělo být provedeno co nejdříve, nejlépe v prvním roce dítěte. Dále by mělo být pravidelně opakováno, protože se oči s růstem mění a může dojít k pozdějšímu vzniku oční vady.

Jak je vyšetření prováděno?

Důležitou součástí vyšetření zraku je měření refrakce. Tímto způsobem lze již u miminek zjistit, zda se jejich oči správně vyvíjejí.

Měření přístrojem Plusoptix trvá pouze několik vteřin a provádí se ze vzdálenosti 1 metru.

Přístroj změří všechny hodnoty, které mají vliv na vznik tupozrakosti:

  • Šilhání – zrakový vjem šilhajícího oka je utlumován a zrak se u šilhajícího oka přestává vyvíjet.
  • Refrakční (dioptrická) vada – pokud je u jednoho oka refrakční vada (neostrý nebo změněný obraz), potlačuje mozek jeho vnímání a dochází k poruše vývoje tohoto oka.
  • Zákaly v optických prostředích oka – zkalení průhledných částí oka.